Spotkanie w Pracowni Druku Wklęsłego i Wypukłego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu