I edycja Kids Design Space

1edycja

Od początku roku szkolnego 2013 przez trzy miesiące w CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu odbywał się projekt KIDS DESIGN SPACE – DZIECI PROJEKTUJĄ PRZESTRZEŃ, w ramach którego specjaliści z dziedzin projektowania prowadzili warsztaty edukacyjne, a także starali się wyczulić najmłodszych na różne sposoby odbierania przestrzeni oraz nauczyć ich odpowiedzialności za jej kształtowanie oraz utrzymanie.

kds_edycja2013_podmianazdjecia3

Trzymiesięczny projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Trzy cykle warsztatowe – POZNAWANIE, PROJEKTOWANIE I INTERWENIOWANIE – przypisane kolejno trzem miesiącom działań pozwoliły młodym na uczestniczenie w szeregu spotkań i warsztatów oscylujących wokół tematyki kształtowania środowiska.

kds_edycja2013_podmianazdjecia1

Celem projektu było dostarczenie dzieciom i młodzieży narzędzi pozwalających na refleksję nad własnym otoczeniem oraz na aktywne jego modyfikowanie. Miał on także pomóc kształtować młodych, otwartych i kreatywnych ludzi, którzy poszerzają swoją kulturową świadomość już od najmłodszych lat oraz zwracają uwagę na estetykę swojego środowiska, dzięki czemu w przyszłości będą mogli stać się krytycznymi autorami oraz odbiorcami otaczającej ich kultury.

kds_edycja2013_podmianazdjecia2

Ponad 170 godzin warsztatów dorosłych z dziećmi dowiodło, że w najmłodszych drzemie olbrzymi potencjał twórczy, a zaproponowane przez nich zmiany są bardzo odważne i nowatorskie, tak samo realne do realizacji jak projekty profesjonalistów.

KIDS DESIGN SPACE w liczbach

  • 85 dni trwania projektu,
  • 3 segmenty tematyczne,
  • 23 warsztaty,
  • 172 godziny warsztatów,
  • 22 prowadzących warsztaty,
  • ponad 300 dzieci uczestniczących w projekcie,
  • 600 widzów wystawy podsumowującej dwa miesiące działań,
  • 14 gości debaty,
  • 3 panele dyskusyjne.

Patronat Honorowy:

hionorowi3

Finansowanie:

nck3

Patroni medialni:

medialni

Partnerzy:

partnerzy