Kubek – Srebrny Lis

Projekt powstał w ramach warsztatu z Basią Śniegulą, w którym uczestniczyli: Hanna Kuciel, Ingrid Siek, Zosia Gala, Maciej Marek, Tymon Wawrzaszek, Zuzia Kliber, Maksymilian Cieśla, Marcel Wardzała, Weronika Podsiadło, Dagmara Zawadzka, Maksymilian Drej, Lena Szymczewska, Józef Gawrowski, Zuzia Gawrowska.

Ze wszystkich prototypów wykonanych przez dzieci, został wyłoniony jeden projekt kubka (który może być również czajnikiem) inspirowany animatronikiem Foxy: lisem-piratem z metalowym hakiem zamiast ręki. Zwierzak stał się punktem wyjścia do stworzenia formy gipsowej (negatywu modelu) i lisich odlewów kubka wykonanych w porcelanie. Srebrny lis, uszlachetniony porcelaną, z uszami hakiem zanurzonymi w mroźnej platynie, przeżył prawdziwą metamorfozę. Ze złowrogiego gracza stał się zimowym liskiem, częstującym herbatą, a jego ostry hak zamienił się w dobrze leżące w ręku ucho. Z przymrużonego oka zwisa mu sznurek ekspresówki, wskazujący na jego herbaciane wnętrze. Wyszedł właśnie z oparów wrzących mgieł, by trafić prosto w nasze ręce.

sniegulaszkicmodel

Odlewy kubka zachowane w różnych fazach procesu prezentujące 4 etapy wykonania:

sniegulaprojekt